Stany zapalne macicy w stadach krów mlecznych stanowią cały czas poważny problem hodowców na całym świecie. Pomimo prowadzonych od wielu lat badań, a także stosowania różnych sposobów zapobiegania i leczenia, powodują wysokie straty ekonomiczne w gospodarstwach. Straty te spowodowane są przede wszystkim niskim wskaźnikiem zacieleń i tym samym koniecznością przedwczesnego brakowania zwierząt ze stada. Praktyka pokazuje, że występowanie stanów zapalnych macicy jest mocno powiązane z okresem poporodowym. Występujące w tym czasie zakażenia układu rozrodczego przenoszą się poza okres poporodowy i mogą być przyczyną obniżonej płodności krów.

W odpowiedzi na powyżej wskazane problemy hodowców na rynku pojawiły się dwa innowacyjne preparaty – METRIN oraz PREGAN. METRIN i PREGAN występują w formie płynu, który po aplikacji generuje gęstą, aktywną pianę. Piana ta wypełnia objętość macicy, a także dociera do dalszych odcinków jajowodów.

METRIN posiada szerokie spektrum działania przeciwko bakteriom Gram-dodatnich, Gram-ujemnym oraz grzybom. W zastosowaniu miejscowym METRIN ma wyjątkową zdolność wiązania się z białkami obecnymi w błonach śluzowych macicy przy ograniczonej absorbcji ogólnoustrojowej – nie wywołuje efektu cytotoksycznego. Składniki zawarte w METRINIE, związane z białkiem, uwalniają się powoli, prowadząc do przedłużonej aktywności preparatu. Pozwala to na dłuższe działanie przeciwdrobnoustrojowe.
Aktywne składniki zawarte w preparacie METRIN wykazują wyższy współczynnik eliminacji niż inne środki przeciwdrobnoustrojowe np. antybiotyki.

Przy zatrzymanym łożysku kilkukrotna aplikacja METRINU ułatwia jego odklejenie, często doprowadzając do jego całkowitego odejścia. Zabezpiecza tym samym organizm krowy przed gwałtownym i niekontrolowanym rozwojem zakażenia.
METRIN nie działa drażniąco na śluzówkę, a wydostając się na zewnątrz macicy wpływa istotnie na poprawę stanu zewnętrznych dróg rodnych. Wypływająca piana potrafi także mechanicznie usunąć zalegające złogi zapalne.
METRIN zastosowany po trudnych porodach blokuje pojawiające się krwotoki, przyspieszając procesy gojenia.
W posiewach in-vitro METRIN wykazuje aktywność przez około 48 godzin.

PREGAN to preparat o zdecydowanie odmiennych działaniu niż METRIN.
W okresie poporodowym, ze względu na wzrost laktacji, wszystkie składniki odżywcze we krwi kierowane są do wymienia. Występujące deficyty składników odżywczych obniżają naturalne zdolności inwolucji macicy, a także regenerację endometrium. PREGAN dzięki zastosowanym składnikom posiada właściwości wzmacniające intensywność ukrwienia macicy. Wpływa to na szybszy proces inwolucji oraz zwiększa jej funcje wydzielnicze. Tworząca się po aplikacji piana, ma kontakt z całą powierzchnią macicy powodując spulchnienie endometrium, tworząc efekt tzw. „pierzyny”. PREGAN również posiada właściwości przeciwzapalne oraz delikatne antyseptyczne.

Zastosowanie PREGANU jest więc bardzo szerokie, można stosować go na każdym etapie okresu rozprodczego:

  • profilaktycznie – po porodzie, w celu przyspieszenia inwolucji macicy;
  • przed planowaną inseminacją, w celu poprawy zdolności implantacji zarodka;
  • w celu likwidacji toczących się niewielkich stanów zapalnych pochodzenia septycznego lub nieżytowego (nadmierne wydzielanie śluzu o bardzo wodnistej konsystencji);
  • podczas programów hormonalnych, w celu podniesienia skuteczności ich działania.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wytworzona piana dociera do dalszych odcinków jajowodów. Wyklucza to więc stosowanie preparatu PREGAN po inseminacji.

Praktykując prawidłowe stosowanie preparatów METRIN oraz PREGAN, każdy hodowca zauważy, że może zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować zastosowanie domacicznych substancji antybiotykowych w swoim gospodarstwie.
METRIN oraz PREGAN mogą stać się więc kolejnymi narzędziami w walce z lekoopornością w stadach bydła mlecznego.